ขณะนี้...

คุณอยู่ที่: หน้าหลักบล็อกผู้บริหารการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ของโรงเรียนคุรุชนพัฒนาแบบโดยใช้รูปแบบ 3 T

การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ของโรงเรียนคุรุชนพัฒนาแบบโดยใช้รูปแบบ 3 T

รูปแบบของการจัดการศึกษาก็ต้องสอดคล้องกับจุดหมายที่ต้องการให้เกิดแก่มนุษย์หรือผู้เรียนด้วย ซึ่งในอิสลามศึกษาจะมีสามรูปแบบด้วยกันที่ใช้กันอยู่ คือ Ta’lim, (ตะลิม) Tarbiyah (ตัรบียะห์), และ Ta’dib (ตะดิบ)... โดย มัตรอวี บือราเฮง

 ดาวน์โหลด (.pdf)





สมาชิกกำลังออนไลน์

0 users and 2 guests online
Joomla templates by Joomlashine